PL / EN
REGULAMIN
Warunkiem odbycia skoku na gumowej linie, jest zapoznanie się z poniższym regulaminem, pisemne potwierdzenie jego znajomości i akceptacja zawartych w nim postanowień. Akceptacja regulaminu zobowiązuje do jego przestrzegania.

Zabrania się wykonywania skoków osobom, które znajdują się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.

Zabrania się wykonywania skoków osobom, które cierpią na dolegliwości układu krążenia, choroby serca, z wadą wzroku powyżej +/- 3 dioptrii lub innymi wadami wzroku, chorym na epilepsje, kobietom ciężarnym oraz osobom ze schorzeniami kręgosłupa lub które są po obrażeniach kręgosłupa, złamaniach kończyn dolnych, miednicy lub innych ciężkich urazach. Osoba wykonująca skok jest zobowiązana poinformować obsługę przed skokiem o wszystkich wyżej wymienionych schorzeniach i urazach, a także o tych, które budzą wątpliwość skaczącego.

Uczestnik skoku jest zobowiązany do pozostawienia na dole wszystkich przedmiotów, mogących wypaść mu podczas skoku, np. portfel, telefon komórkowy, zapalniczka, klucze oraz innych, znajdujących się w kieszeniach. To samo tyczy się biżuterii.

Skoczyć można wyłącznie w butach poniżej kostki, obuwie ponad kostkę należy ściągnąć przed skokiem.

Zabrania się chwytania gumowej liny na której odbywa się skok, w czasie jego trwania.

Organizator skoków nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku niestosowania się do regulaminu skoków, poleceń instruktora, oświadczenia nieprawdy lub zatajeniu istotnych faktów.

W przypadku uczestników niepełnoletnich, powyżej 16 roku życia, skok odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą prawnego opiekuna i w jego obecności.

W sytuacji, gdy uczestnik nie dostosowywuje się do powyższego regulaminu, organizator ma prawo do odmowy dopuszczenia do wykonania skoku, a gdy do skoku dojdzie, organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie poniósł uczestnik.

Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do skoku bez podania przyczyny
Zobacz jak bawili się u nas inni!

Bądź na bieżąco, dołącz do nas!
Copyrights © 2014 Bungee-krakow.pl. All rights reserved.
realizacja: woojtowicz.com
body>